بیاید  کل مباحثی که توی 8 قسمت قبلی پوشش داده شده رو مرور کنیم.  تا بهمون کمک کند دانشی را که به اشتراک گذاشته شده هضم کنیم و یه بستر مناسب برای استفاده از مطالب فصل بعدی فراهم کنیم.
من واقعاً منتظر شنیدن نظراتتون هستم چون شما تنها دلیل من برای همه این تلاشها هستید.
پیشاپیش از اقدامات حمایتی تون سپاسگزارم و عمیقا آرزو دارم که بتونیم در کنار هم افق دیدمون رو گسترش دهیم و در نهایت بهترین خودمان بشیم
امیدوارم سال پیش رو پر از اتفاقات و تصمیمات مثبت و متعالی باشه و بتونیم ثابت قدم تو مسیر مامانست خودمون شدن قدم برداریم. شادی و سلامتی و خوشبختی آرزوی همیشگی من برای شماست که البته معتقدم خودمون برای محقق شدنشون نقش زیادی داریم. پس آرزو میکنم به لطف خدا سالی پر از خوشی و سلامتی برای خودمون و خانوادمون رقم بزنیم.
. و مشتاقانه منتظر رسیدن فصل بعدی مامانست هستم … من مهسا رضایی هستم و این اینجا مامانست بود … با فصل دوم خیلی زود پیشتون برمی گردم. تا اونموقع خدانگهدار.

Email: contact@mamanestco.com
Instagram: @mamanestofficial
Twitter:  @nest_mama
Pinterest: @mamanestofficial ‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *