ما یک سیستم 6 مرحله ای ساده برای تبدیل شدن به بهترین خودمان معرفی کردیم. 2 گام اول را تو اپیزود 2 ، که استخراج رویا و نوشتن نامه ای برای بهترین خود آینده بود ، پوشش دادیم … و بعد تو این اپیزود سیستم را با گام های 3 و 4 دنبال کردیم که به اتخاذ یک ذهنیت مثبت تأکید داشت. به علاوه تعیین هدف و برنامه ریزی توسعه شخصی برای 3 ماه آینده زندگیمون … من خیلی مشتاقم که امروز با هم شروع کنیم و بهتون کمک کنم برنامه توسعه شخصی خودتون بسازید. در پایان این اپیزود ما می تونیم با برنامه توسعه شخصی خودمون برای 3 ماه آینده با هم خداحافظی کنیم.
میتونی از راه های زیر با من در ارتباط باشی مامان:

Email: contact@mamanestco.com
Instagram: @mamanestofficial
Twitter:  @nest_mama
Pinterest: @mamanestofficial

من مشتاقانه منتظر نظراتت هستم…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *