سلام مامان! خیلی مشتاقم که اولین قسمت پادکست مامانست رو باهات به اشتراک می گذارم. در این قسمت ضمن معرفی مامانست،  در مورد مباحثی که قراره تو این پادکست بحث بشه و اینکه برای چه کسایی مناسب هست، با جزئیات صحبت میکنم. پس با هم گوش کنیم… چطور با من ارتباط برقرار کنی؟

Email: contact@mamanestco.com
Instagram: @mamanestofficial
Twitter:  @nest_mama
Pinterest: @mamanestofficial

من مشتاقانه منتظر نظراتت هستم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *